beats by dre cheap

Lejletul Berat mubarek olsun

Noć spasa
Od ove noći, pa da iste noći sljedeće godine, sve događaje koji su se zbili u toku te godine upisivat će "Kiramen Katibini" meleci, koji su uz čovjeka od rođenja do smrti.

Ova noć je vjesnik najljepšeg mjeseca, Mubarek Ramazana.
Noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke.
U noći Berata, Džibril je došao Muhammedu s.a.v.s "Nek´ ti je muštuluk, Ya Muhammed! Osim onih koji čine širk, sav ti je ummet poklonio Allah, džellešanuhu. Podigni glavu nebesima!"
Kada je Pejgamber,s.a.v.s. pogledao, otvorila su se vrata svih nebesa. Od dunjalučkog neba, pa do arša svi su se meleci poredali i pali na sedždu, učeći da se oproste grijesi ummetu Muhammedovom.

Melek na jednim od vrata

"Muštuluk onima koji noćas budu učili Ku´ran-i Kerim.
Ima li želja, da se želje, ostvare?
Ima li iko da dovu uči, da mu se dova ispuni?
Ima li iko da tevbu čini, da mu se tevba primi?
Ima li iko da traži da mu se grijesi oproste?"

Pejgamber, s.a.v.s., ovako govori: "Allah, džellešanuhu, u ovoj noći svim griješnicima, grijehove oprašta, osim onima koji čine širk, onima koji se svađaju i muslimane zavađaju, onima koji se bave sihirima, ogledanjem, koji piju alkohol, koji uzimaju kamate, prave preljube, onima koji su asije prema roditeljima."

Zahvalimo se i slavimo Uzvišenog Allaha, džellešanuhu, što nam je otvorio sva vrata Svoga rahmeta.
Blago onima koji se odazovu na ovu noć.

Dragi Allahu, Ti znaš potrebe, želje i nadanja svakog od nas... i Ti znaš šta je dobro za nas.. mi ne znamo, zato Te molim, Svemilosni Gospodaru podari nam hajr i pomozi nam da budemo bolji muslimani, da se takmičimo u dobru.. 
Ojačaj nemoćne Ya Rabbi... 
Sačuvaj nas od svih teških nesreća, iskušenja... bolesti i tegoba.. licemjerstva.. lukavosti i neznanja.. škrtosti i sebičnosti...

Pomozi nam svima dragi Allahu
Uputi nas, uputi nas, uputi nas

AMIN

Moj put
http://aksam.blogger.ba
01/06/2015 17:44