beats by dre cheap

Dragi i milosni Allahu!


Dragi i milosni Allahu!
Kome bih još, osim Allahu, dželle šanuhu, mogao serbez reći – dragi!
Da to kažem kakvoj ljepotici? Može me m'ršnuti!
Da kažem jakom i silnom? Može me udariti, glavu odsjeći!
Da kažem bogatunu? Može me poniziti i otjerati!


Da kažem beharu? Čut će me 'tice, a samo Sulejman, a. s., zna njihov govor.
Da kažem sviračima? Ne čuju od muzike!
Da kažem vodi? Odnese!
Da kažem danu? Eto noći!
Da kažem noći: draga noći? Eto dana!
Da kažem: dragi Bošnjaci? Bošnjaka svakojakih!
Da kažem: dragi Bosanci? Samo su Bošnjaci najčešće Bosanci!
Da kažem: dragi ljudi? Neki čuju, a neki ne čuju!
Da kažem iz proste dragosti? Nema je! Moja je dragost samo dragost muslimana.
A kad je to ko bosanskom muslimanu zadnjih godina rekao – dragi?
Kad ga je to ko pomilovao tom riječju?
Nešto ne pamtim!
Kome danas da kažem dragi?
Samo vama, dragi muslimani i drage muslimanke, to mogu reći! Zaista, samo je musliman i muslimanka, deredža na kojoj nema trunja i zapreka i na kojoj duša ne zastaje u sumnji i bojazni! Otkinuto od svog i stvarnog korijena sve vehne u zraku bez dodira sa zemljom i vodom, a samo suho, žeženo zlato islama razgrijava u duši onaj plamen koji zorno osvjetljava ove riječi:

”Dragi muslimani i muslimanke,
Bajram Šerif Mubarek Olsun!”

N. Ibrišimović – „Ruhani i šejtani inspiracija“


Moj put
http://aksam.blogger.ba
08/08/2013 00:17