beats by dre cheap

Bedr

U mjesecu Ramazanu, 17. dana, a druge godine po hidžri, dogodila se prva i najznačajnija bitka u povijesti Islama - Bitka na Bedru.
U njoj je sudjelovao i poslanik Muhammed, s.a.w.s..
Allah, dž.š., je tu bitku u Kur'anu nazvao riječima: 
"Dan odluke i razdvajanja (jevmul-furkan)", jer je tada došlo do razdvajanja istine od laži, i odvajanja pravog puta od šejtanskog puta.

Muhammed s.a.w.s, nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve, te u jednom hadisu kaže:

“Moj ummet je kao kiša, ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi.”
Jedna od poruka Bedra sadržana je u Poslanikovim riječima, koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra:
"Vraćamo se iz male u veliku bitku, a to je borba sa samim sobom."

Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima, porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. 
Oni koji savladaju svoju oholost, sebičnost, škrtost, umišljenost, oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju, oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. U borbi sa samim sobom, mu’minovo oružje je iman. Na ovom putu, musliman doživljava i osjeća ljepote svoje vjere, kao što osjeća slast pobjede, istinske pobjede na svom vlastitom“Bedru”.

Ta pobjeda se zove iman, istina, pravda, sloboda, plemenitost, humanost, solidarnost, ... 

Neka nas Allah uputi, neka nas magfiret učini i neka pomogne pravovjerne i odvažne kao što je pomogao borce na Bedru.
Amin ya Rabbi

Moj put
http://aksam.blogger.ba
24/07/2013 21:45