beats by dre cheap

Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana Dželaluddin Rumi ubrojen je u velikane svijeta i 17. decembra, 
dan njegove smrti, proslavlja se kao ŠEBI ARUS (šeb-noć; arus-nevjesta).
Najsvečanija proslava obavlja se u Turskoj, u gradu Konya, 
gdje je Hazreti Mevlana djelovao, držao predavanja i gdje se nalazi njegovo turbe. 


Vidje Ahmeda Ebu Džehl i reče:
"Lošeg li lika od Hašimija izraste!"
Reče Ahmed njemu smjerno:
"Istinu reče, premda si kvaran!"
Vidje ga Siddik, reče:"O Sunce,
ni istočno, ni zapadno, zasjaj!"
Reče Ahmed: "Istinu reče, dragi."
Prisutni zboriše žustro Ahmedu:
"Reci pravo: Zašto potvrdi oba govora ova?"
Reče: "Ja ogledalo sam srca vaših,
Turčin i Indijac u meni vide ono što jesu!" 

(Mesnevija)

Hazreti Mevlana kaže da svaki čovjek vidi onako kakav i sam jeste i čuje onako kakav jeste. Čovjekovo ponašanje posljedica je njegova morala. Ukoliko mu je moral lijep, vidjet će djela drugih ljudi lijepim. Ukoliko bude imao loš moral, i djela drugih ljudi će vidjeti lošim. Čovjek, dakle, uvijek gleda u svijet, ljude i stvorenja te ih na osnovu svoje duše doživljava.
 
'Ja sam rob Kur'ana
Sve dok sam živ.
Ja sam prašina na putu Muhammeda,
Odabranog.'

(H. Mevlana Dželaluddin Rumi)

Moj put
http://aksam.blogger.ba
17/12/2012 17:10