beats by dre cheap

Mi'radž

Mubarek dani i noći vrelo su rahmeta Božijeg. Kako god neko ožedni i nađe izvor u pustinji, tako će i insan postati jači i življi kada se nađe na ovim izvorima. Ukusi su im različiti.
Kome ovi izvori budu dati, on je od svega sačuvan!

Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno prekoračiti ni samim melecima.
Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana.
Na Mi'radžu je Poslaniku objavljen propis o namazu koji je, prema njegovim riječima,
 "mi'radž (duhovno uzdignuće) muslimana"

Namazom se čovjek približava i uzdiže ka Allahu.
Naši namazi bi trebali da budu takvi, da se namazu radujemo,
da ga smatramo susretom sa Allahom.

Gospodaru naš, Tvoje obećanje koje si dao Resulu na Miradžu je čvrsto. Učini nas dosljednim sljedbenicima njegova ummeta i njega zadovoljnim na Danu sudnjem.

Amin ya Rabbi


Moj put
http://aksam.blogger.ba
16/06/2012 10:57